• Royeres, fontaine Saint-Martin

   
   

  Royeres

  fontaine Saint-Martin

   

   

  Cette fontaine soigne les rhumatismes.

   

   

   

   

   

   

   

  ← Retour (Les sources miraculeuses)